Halfjaar eerder afstuderen door deelname Masterclass!
Halfjaar eerder afstuderen door deelname Masterclass!
/ Geschreven door Ruth Kremer
Halfjaar eerder afstuderen door deelname Masterclass!

Naast de Masterclass Sales & Account Management volgde ik  Commerciële Economie op Avans Hogeschool te ’s-Hertogenbosch. Op deze opleiding ging alles voorspoedig, vandaar dat ik op zoek ging naar een extra uitdaging en zo kwam ik bij de Masterclass terecht. De Masterclass ben ik gestart toen ik in het 2e jaar van mijn opleiding CE zat. Tijdens dit jaar ben ik naar de Examencommissie van Avans gestapt om de Masterclass aan te geven als vervanger van de Minor, dit zou me dan een halfjaar eerder afstuderen opleveren. Helaas werd dit afgeslagen, omdat het te weinig onderwijsuren bevatte, echter ik dacht hier anders over en liet het hier niet bij zitten. Dankzij mijn doorzettingsvermogen, enthousiasme en geloof dat dit wel mogelijk was had ik later in het 2e jaar had ik een goed gesprek met mijn Studieloopbaan begeleider(SLB’er) en zij heeft mij geholpen het alsnog te realiseren.

  • Halfjaar eerder afstuderen

Het gaat hier om een alternatief traject, dat in het 3e jaar van mijn opleiding CE gaat plaats vinden. Het 3e jaar van mijn opleiding bestaat uit het eerste halfjaar stage en het 2e halfjaar school(E1,E2 fase). Middels het EVC(Elders Verworven Competenties)-traject mag ik nu een halfjaar eerder afstuderen. Dit is verwezenlijkt doordat ik een portfolio heb gemaakt met daarin bewijsstukken, voor het behalen van mijn competenties. Aan de hand van dit portfolio, waarin de training, praktijkervaring en coaching van de Masterclass versus mijn zelfontwikkeling helemaal staat omschreven, kreeg ik een gesprek met 2 assessoren van het EVC, die gingen controleren of ik de 2 benodigde competenties bezat en op welk niveau deze zaten. Naar aanleiding van dit gesprek kreeg ik een EVC-rapportage waarin wordt beschreven dat ik beide competenties heb behaald! Doordat ik dit traject goed heb doorlopen mag ik nu een halfjaar eerder afstuderen.

  • Mijn 3e jaar ziet er nu als volgt uit:

De stage en de E1,E2 ga ik tegelijkertijd doen, dus het hele 3e jaar van mijn opleiding. Ik zal gewoon op school zitten voor de E1,E2 fasen. Daarnaast zal ik niet fysiek aanwezig zijn bij het stagebedrijf, maar schrijf ik alleen een stagerapport. Met het stagebedrijf heb ik afgesproken al een paar weken in de zomervakantie mee te nemen en daarna zal ik gemiddeld één dag in de week aanwezig zijn en de rest van mijn stageopdracht thuis schrijven. Dit is dus een redelijk druk halfjaar, maar dit is hoe het halfjaar eerder afstuderen eruit is komen te zien.

Ik wil CatchYourTalent nogmaals hartelijk bedanken voor alle moeite die zij hierin hebben gestoken bij het helpen opstellen van mijn portfolio. Daarnaast ben ik erg tevreden over de ervaring die ik heb opgedaan en de ontwikkeling die ik heb doorgemaakt. Het resultaat:  ik ga een half jaar eerder afstuderen en ik ben inmiddels mijn eigen bedrijf gestart!

Geschreven door: Marijn Eikhoudt- Masterclass Sales & Account Management 17

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *