Empower Yourself #3 Moore’s Law; exponentiële groei
"Whatever the mind can conceive and believe, it can achieve."
Napoleon Hill
Empower Yourself #3 Moore’s Law; exponentiële groei
/ Geschreven door Marie José van den Kommer
Empower Yourself #3 Moore’s Law; exponentiële groei

Empower Yourself! Het derde artikel in deze serie gaat over Moore’s Law. Iedereen heeft bewust of onbewust zelfs dagelijks profijt van deze voorspelling uit 1965. Denk maar eens aan de ontwikkeling van de smartphone, Internet of Things of accurate weervoorspellingen en dat zijn slechts een paar voorbeelden. Wat voor impact heeft de exponentiële groei op jouw leven en wat maakt dat ons brein uiteindelijk een gevaar vormt voor juist deze prachtige ontwikkelingen.. Laat mij je meenemen in de geschiedenis, een stukje wiskunde en het gevaar rondom de wet van de exponentiële groei. Marie José van den Kommer, oprichter en eigenaar CatchYourTalent.

Even terug in de tijd; Moore’s Law 1965

Intel Moores Law Timeline

Intel.com: Moore’s Law Timeline

Gordon Moore, mede-oprichter van Intel, voorspelde in 1965 dat elke 2 jaar de snelheid van chips in onze computers zou verdubbelen, tegen dezelfde kosten. De voorspelling is gedurende 50 jaar een wet geworden, officieel tot en met 2011, maar de wet is nog steeds van kracht.

Moore ging in eerste instantie uit van een verdubbeling per 12 maanden. In 1975 stelde hij de voorspelling bij en gaf aan dat het groeitempo zou vertragen tot een verdubbeling per 24 maanden. De oorspronkelijke voorspelling ging over de dichtheid van de transistors, maar later is ook dit bijgesteld. Het was een trend die Gordon Moore in 1965 al zag en simpel doortrok waardoor het in de loop der jaren is uitgegroeid tot een doelstelling van de hele industrie; a selffulfilling prophecy.

Een continue verdubbeling over tijd is een exponentiële groei. De impact van een exponentiële groei is voor ons mensen lastig in te schatten. Maar belangrijker nog; de gevolgen van exponentiële groei zijn pas merkbaar over een langere periode. Onze aandachtsspanne is maar kort, dus ik zal je een ellenlang verhaal besparen. Een makkelijke uitleg vind je hier en een interview over Moore’s Law van Gordon Moore zelf hier.

Impact van exponentiële groei

Exponentiële groei is dus pas echt merkbaar gedurende de tijd. Als we kijken naar de invloed van Moore’s Law, dan zien wij rond de eeuwwisseling een duidelijk waarneembare verandering. Rond deze tijd werd het internet toegankelijk voor het grote publiek, wat een enorme impact heeft gehad op toegankelijkheid van informatie en de manier waarop wij communiceren. Mensen werden en worden nog steeds slimmer en mogelijkheden daarmee alleen maar groter. Vanaf die tijd heeft de ene technologische ontwikkeling de ander opgevolgd. Kijk maar eens naar de ontwikkeling van de mobiele telefoon; de veranderingen zijn steeds groter, maar de tijd tussen de verandering steeds korter.

Het gevaar van groei en verandering

Mooi die groei en ontwikkelingen, maar er schuilt ook een gevaar; De snelheid van verandering heeft de snelheid waarmee wij leren ingehaald. Ons brein is daarin de bottleneck. Het is zoiets als bezig zijn met het oplossen van de problemen van gisteren en niet bezig zijn met dat wat er voor ons ligt. Er is dus al veel meer mogelijk, maar ons brein heeft zich niet aangepast. We zijn daarmee op een punt belandt waarin we leren, denken en werken in een wereld die niet meer actueel is en niet meer bestaat. Wat maakt dat we niet efficiënt zijn en optimaal het potentieel benutten. Maar hierover later meer!

“Moore’s Law; exponentiële groei” is de derde les binnen de serie Empower Yourself! waarin Marie José van den Kommer, oprichter en eigenaar van CatchYourTalent haar visie en uitleg geeft op de tien meest belangrijkste strategieën en theorieën vanuit de business.

Exponentiële groei catchYourTalent

 

 

 

 

 

 

 

 

Moore’s Law; exponentiële groei is de derde les binnen de serie Empower Yourself! waarin Marie José van den Kommer, oprichter en eigenaar van CatchYourTalent haar visie en uitleg geeft op de tien meest belangrijkste strategieën en theorieën vanuit de business.

Volgende maand: Empower Yourself: #4 Heb jij de verandering opgemerkt of lag je te slapen?

Meer uit deze serie:
Empower Yourself: # 1 The Blue Ocean Strategy.
Empower Yourself: #2 80-20 regel of Pareto

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *