Empower Yourself: #1 The Blue Ocean Strategy
Empower Yourself: #1 The Blue Ocean Strategy
/ Geschreven door Marie José van den Kommer
Empower Yourself: #1 The Blue Ocean Strategy

Empower Yourself! We trappen af met de ‘Blue Ocean Strategy’. Niet bekend? Wellicht bedrijven als Uber en AirBnB wel? Cirque du Soleil? of AHtoGO? Vast wel toch? En inderdaad. Stuk voor stuk succesvolle bedrijven die gestoeld zijn op dezelfde bedrijfsstrategie; De Blue Ocean Strategy. Laat mij jullie meenemen in deze strategie en gedachtegang en probeer net als ik de theorie hiervan in de praktijk te brengen. Marie José van den Kommer, oprichter en eigenaar CatchYourTalent.


The Blue Ocean Strategy door W. Chan Kim

De strategie werd in 2005 gepubliceerd in het gelijknamige boek, geschreven door W. Chan Kim en Renée Mauborgne van the Institute van INSEAD. De kern van deze Blauwe Oceaan is de zogenaamde waardevernieuwing; Value Innovation. De waardevernieuwing bestaat uit twee componenten die tegelijkertijd moeten worden geïmplementeerd:Blue Ocean Strategy volgens CatchYourTalent

  • Vernieuwing van de dienst of het product, zodanig dat er waarde gecreëerd wordt zowel voor de klant als voor het leverende bedrijf zelf.
  • Kostenreductie door het afstoten of verminderen van kosten gerelateerd aan aspecten die in de markt minder nodig zijn.

Met een ‘Blue Ocean Strategie’ wordt de concurrentie door waarde-innovatie buitenspel gezet. Want jezelf richten op concurrentie, verhoogt in het algemeen de concurrentie. Binnen deze strategie stellen we dat bedrijven kans van slagen hebben, door zich te richten op ongerepte markten, die rijp zijn voor groei en ontwikkeling; de ´blauwe oceanen´.

Blue versus Red Ocean

Blue Ocean staat dus voor de nog onbekende en onontgonnen marktruimte, waar dus ook nog geen concurrentie aanwezig is. Hier creëert men marktruimte in plaats van er met anderen om te vechten. Doordat de marktruimte nieuw is, zijn ook de regels nog niet vastgelegd hetgeen kansen biedt die in de Rode Oceaan niet bestaan. Red Ocean daarentegen staat weer voor de bestaande marktruimte met bestaande spelers en regels, waarin de spelers elkaar hard beconcurreren in een poging zo veel mogelijk van de markt te veroveren. Doordat de ruimte beperkt is, kan dit uitmonden in moordende concurrentie en als gevolg hiervan het figuurlijk vloeiende bloed;  de Rode Oceaan.

Succesvolle voorbeelden van de Blue Ocean Strategy

Een geijkt voorbeeld van een bedrijf dat succesvol de Blue Ocean Strategie heeft toegepast is Cirque du Soleil. De markt voor circussen is een rode oceaan, waarin het hard werken is om een slechts mager te verdienen. Het van oorsprong Canadese concern bracht een unieke combinatie van circus en ballet op de markt en elimineerde tegelijkertijd ook kosten uit het traditionele circus, zoals de circusdieren en sterartiesten. Een ander voorbeeld is Tesla. Tesla produceert en verkoopt uitsluitend 100% elektrische auto’s en verkoopt ze direct aan de eindklant, zonder tussenkomst van een dealerkanaal. Tesla biedt daarnaast de elektriciteit om met de auto te rijden GRATIS aan via het supercharger laadpaalnetwerk in de USA en de EU. Wederom uniek. Ook Tesla zette in op de Blue Ocean en zocht een nieuwe markt op in plaats van het bevechten van concurrentie in een bestaande markt.

Moderne kreten als “omdenken” en “disruptors” zoals Uber en AirBnB zijn allemaal gestoeld op dezelfde gedachten. Er is heftige concurrentie, in een markt waar moeilijk geld te verdienen valt; een Rode Oceaan en door van een probleem een kans te maken, wordt een Blauwe Oceaan gecreëerd door een Disruptor.

Natuurlijk hebben we het hier over bedrijfsstrategieën, maar zelf pas ik deze denkwijze ook zeker toe in mijn voorstellen aan klanten. Ook de nieuwe opzet van Learning is voortgekomen uit deze gedachtengang. Kostenreductie door een deel van de training online beschikbaar te maken, waarde toevoegen door meer content aan te bieden en het talent zelf in de lead te laten in zijn leerproces.

Natuurlijk ben je bezig met dat wat de concurrentie doet, maar zelfs in een simpel voorstel kun je de gedachten achter de blauwe oceaan toepassen en een nieuwe waardepropositie creëren. Zoek naar slimme win-win situaties die zich vertalen in duidelijke meerwaarde voor de klant en tegelijkertijd een kostenvoordeel opleveren.

Zelf aan de slag met de Blue Ocean

Inventariseer en verdiep je in de kenmerken/branche van het product of dienst en kruip in de huid van de klant: Wat zijn de grootste frustraties of wat is belangrijk. Ga dan als volgt te werk:

  1. Start met Elimineren: Welke elementen kunnen worden geëlimineerd? Denk simpel, wat heeft voor de klant geen toegevoegde waarde meer?
  2. Reduceren: Welk element tast de klantbeleving niet aan en kan worden verminderd of worden terug gebracht elke elementen kan je terugbrengen of verminderen omdat ze niet bepalend zijn voor de beleving van een klant? Bijvoorbeeld de grootte van een badkamer in een hotel versus hoeveel tijd de klant daar doorbrengt.
  3. Versterken: Welke elementen zijn juist van waarde voor de klant en wil je juist versterken? Mac Cosmetics bijvoorbeeld traint haar personeel wekelijks op nieuwe producten en technieken, versterkt de klantenbinding en de beleving.
  4. Creëren: Dan tot slot waar het om gaat, creëer elementen, technieken of een aanpak die nog niet bestaat maar die wel aansluit op de klant/doelgroep etc. Albert Heijn is hierin een goed voorbeeld: AH to GO, een supermarkt die erop gericht is jou als klant zo snel mogelijk weer (tevreden) buiten te laten staan met een beperkt productaanbod. Een Blue Ocean, een totaal nieuw concept.

Probeer deze stappen goed in je op te nemen. Ga zelf aan de slag en zet met een simpel onderwerp een Blue Ocean Strategy op. Je zult zien dat wanneer je eenmaal hiermee werkt, de stappen en de lijn in het gesprek als vanzelf gaan. Oefening baart kunst!

The Blue Ocean Strategy is de eerste les binnen de serie Empower Yourself! waarin Marie José van den Kommer, oprichter en eigenaar van CatchYourTalent haar visie en uitleg geeft op de tien meest belangrijkste strategieën en theorieën vanuit de business. Volgende maand: Empower Yourself: #2 de 80/20 regel ofwel Pareto!

Speciaal voor jou geselecteerd

‘Niet weer zo’n verhaal over non-verbaal communiceren’

Is jouw Mindset op groei gericht? Doe de test!

Terug naar ons Blog

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *